Fietsverlichtingscontroles schoolgaande jeugd

woensdag 5 februari 2014

Lelystad - De politie heeft in januari en februari in de ochtenduren schoolgaande jeugd gecontroleerd op hun verkeersveiligheid.

In totaal waren er drie controles, op 8 en 14 januari en op 5februari. De controles vonden plaats tijdens de ochtenduren op het Kofschip.Fietsers die zonder verlichting reden, werden aan de kant gezet en kregen eenbekeuring. Op 8 januari waren dat 23 fietsers, op 14 januari 38 fietsers en op 5februari 13 fietsers.De komende periode zullen er nog meer controlesplaatsvinden, dus zorg voor goede verlichting.

Laat je zien!

De politie benadrukt het belang voor fietsers om goed verlichtop pad te gaan. De politie verzoekt ook ouders alert te blijven op goedwerkendefietsverlichting van hun kinderen en hen te wijzen op de noodzaak van hetgebruik ervan. Meer informatie is te vinden op:

Fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en regelmatigbetrokken bij letselongevallen. Tijdens regenachtige omstandigheden, incombinatie met de donkere uren, zijn onverlichte fietsers nauwelijks of nietzichtbaar voor het overig verkeer.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Lelystad | 112 alarmeringen Lelystad | Goedkoop Tanken in Lelystad | Supermarkten in Lelystad | Weerbericht Lelystad