Daling inbraken Kamp door integrale aanpak

dinsdag 23 december 2014

Lelystad - De politie, gemeente, woningbouwvereniging en bewoners hebben het afgelopen half jaar stevig ingezet om het aantal woninginbraken in de wijk Kamp te laten dalen. Dit heeft geleid tot een daling van ruim 60%.

De wijk Kamp kwam voorjaar 2014 naar voren als een wijk waar bewonersrelatief vaker slachtoffer werden van inbraak in vergelijking met andere wijkenin Lelystad. Met een uitgebreide analyse is bekeken waardoor dit kwam. Factorenals de omgeving, de woningen, het gedrag van slachtoffers en daders is in kaartgebracht. Om de woninginbraken te doen dalen was een integrale aanpak nodig.Vanaf juli zijn daarom diverse activiteiten ondernomen.

In de afgelopen vijf jaar werd er in de wijk Kamp gemiddeld 19keer in een woning ingebroken in de periode juli tot half december. In 2014 isdit aantal met 60% gedaald en staat op 7, dankzij de gezamenlijke aanpak. Hetsucces van de daling van het aantal woninginbraken is te danken aan activiteitenzoals:

Edwin Wietsma, wijkagent Kamp: "Ik wil iedereen bedanken dieheeft geholpen om de woninginbraken te doen dalen! Tegelijkertijd wil ikmeegeven dat we wel alert moeten blijven. Vooral als u in de kerstvakantieafwezig bent, neem dan maatregelen! En, bij verdachte situaties mag u altijd 112bellen."

Kijkhiervoor preventietips van de gemeente Lelystad.

bron: politie.nl | Categorie: inbraak


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Lelystad | 112 alarmeringen Lelystad | Goedkoop Tanken in Lelystad | Supermarkten in Lelystad | Weerbericht Lelystad